Vật Liệu Xây Dựng

khuôn đúc mẫu bê tông 150mm kép 3 khuôn đúc mẫu bê tông 150mm kép 3
Kích đùn mẫu vạn năng 4 Kích đùn mẫu vạn năng 4
Tủ sấy Tủ sấy
Liên hệ
Thiết bị TN hoá mềm nhựa Thiết bị TN hoá mềm nhựa
Máy nén CBR/Marshall 50KN Máy nén CBR/Marshall 50KN
Máy khoan lấy mẫu bê tông Máy khoan lấy mẫu bê tông
Máy chiết xuất ly tâm nhựa Máy chiết xuất ly tâm nhựa
Thiết bị TN bốc cháy nhựa Thiết bị TN bốc cháy nhựa
Thiết bị TN hoá mềm nhựa-T.TECH Thiết bị TN hoá mềm nhựa-T.TECH
Nhiệt kế Thủy Tinh Nhiệt kế Thủy Tinh
Thiết bị giãn dài nhựa Thiết bị giãn dài nhựa