Quảng cáo

Tin tức

4 nguyên tắc tiếp thị vàng giúp thống trị thị trường mục tiêu

4 nguyên tắc tiếp thị vàng giúp thống trị thị trường mục tiêu

Tùng Nguyễn Thanh 12/ 01/ 2016

Trong cuốn sách “Real Leaders Don’t Follow”, tác giả Steve Tobak đã giải thích cách mà các doanh nhân thực sự đã bắt đầu, xây dựng và vận hành thành công doanh nghiệp của mình trong thị trường cạnh tranh cao trên toàn cầu. Ông đã cung cấp một cái nhìn mới từ quan điểm cá nhân để giúp mọi người đưa ra quyết định kinh doanh và lãnh đạo sáng suốt hơn. 4 nguyên tắc tiếp thị vàng giúp thống trị thị trường mục tiêu Tiếp thị là một hoạt động...