Thiết bị TN hoá mềm nhựa-T.TECH

Thương hiệu :

Liên hệ

Thiết bị TN hoá mềm nhựa
Model: TTE00920
Xuất xứ: T-TECH - Việt Nam
Thiết bị dùng để xác định nhiệt độ hóa mềm nhựa, kết cấu gọn nhẹ, dễ sử dụng
Thiết bị gồm: Cốc 1000ml, khâu chuẩn, giá treo, bi tiêu chuẩn 9,5mm