Khuôn đúc mẫu bê tông các loại

Thương hiệu : T-TECH

Liên hệ

Mã CODE TÊN THIẾT BỊ - THÔNG SỐ KỸ THUẬT Xuất xứ SL ĐVT Đơn giá
(VNĐ)
T08.029 Khuôn bê tông lập phương 150mm, bằng nhựa VN 1 ch 220.000
T08.030 Khuôn bê tông lập phương150mm, bằng thép VN 1 ch 440.000
T08.103 Khuôn bê tông lập phương 150mm, bằng gang TQ 1 ch 400.000
T08.032 Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 200mm, bằng thép VN 1 ch 650.000
T08.035 Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 100mm kép 3, bằng thép VN 1 bộ 550.000
T08.037 Khuôn bê tông lập phương 150mm, kép 3 VN 1 bộ 900.000
T08.040 Khuôn  bê tông  150x150x600mm VN 1 ch 900.000
T08.038 Khuôn bê tông  100x100x400, bằng thép VN 1 ch 550.000
T08.041 Khuôn  bê tông  150x150x550, bằng Gang TQ 1 ch 800.000
T08.042 Khuôn trụ D150 x 300mm, bằng thép, cắt bổ 2 nửa ghép dạng đuôi cá, được tiện tinh trong và ngoài có độ chính xác cao - MATESTER VN 1 ch 800.000
T08.043 Khuôn  bê tông trụ D150 x 300, bằng thép VN 1 ch 440.000
T09.021 Khuôn xi măng 40x40x160 kép 3,  bằng thép VN 1 bộ 440.000
T09.022 Khuôn 40x40x160 kép 3, bằng gang TQ 1 bộ 480.000
T09.023 Khuôn xi măng 50x50x50 kép 3, bằng thép. VN 1 bộ 420.000
T09.040 Khuôn vữa 70,7x70,7x70,7 kép 3, bằng thép VN 1 bộ 440.000
T09.025 Khuôn vữa 70,7 kép 3, bằng Gang TQ 1 bộ 400.000

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

|| Nguyễn Thanh Tùng / Trưởng Phòng Kinh Doanh

|| Mobile: 0983.838.165 - 0965.230.666 - 098.408.7131

|| Email: thanhtung@t-tech.vn