Khuôn đúc mẫu vữa, bê tông các loại

Thương hiệu :

Liên hệ

 

Chuyên cung cấp Khuôn đúc mẫu bê tông xi măng, khuôn đúc mẫu vữa các loại, khuôn lập phương, khuôn hình trụ, khuôn đúc mẫu bê tông kép 3 ... sử dụng trong thí nghiệm vật liệu xây dựng nhằm kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình.

Khuôn đúc mẫu bê tông được chế tạo từ thép cứng, từ gang hoặc được làm bằng nhựa, các bề mặt khuôn và bề mặt lắp ghép được gia công nhẵn, bóng. Lắp ghép và tháo lắp đơn giản, dễ sử dụng.

Khuôn đúc mẫu bê tông thường được ứng dụng phổ biến trong các Viện khoa học, Trung tâm kiểm định đo lường chất lượng, các nhà thầu xây dựng, các nhà máy sản xuất bê tông xi măng, các trường học và trung tâm dạy nghề, các Phòng thí nghiệm Las-XD ...

1. Báo giá các loại Khuôn đúc mẫu bê tông:

Tên sản phẩm Xuất xứ

Đơn giá

(VNĐ)

Khuôn đúc mẫu thấm bê tông D150xH150, bằng Thép VN 400,000
Khuôn thấm bê tông hình côn, bằng Gang TQ 600,000
Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 150mm, bằng nhựa VN 250,000
Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương150mm, bằng thép VN 440,000
Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 150mm, bằng gang TQ 400,000
Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 200mm, bằng thép VN 750,000
Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 200mm, bằng gang TQ 650,000
Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 100mm kép 3, bằng gang TQ 600,000
Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 100mm
kép 3, bằng thép
VN 660,000
Khuôn đúc mẫu bê tông lập phương 150mm, kép 3 VN 1,000,000
Khuôn đúc mẫu bê tông 150x150x600mm VN 1,000,000
Khuôn đúc mẫu bê tông 100x100x400, bằng thép VN 700,000
Khuôn đúc mẫu bê tông 100x100x400, bằng Gang TQ 600,000
Khuôn đúc mẫu bê tông 150x150x550, bằng Gang TQ 800,000
Khuôn đúc mẫu bê tông hình trụ D150 x 300mm,
bằng thép, cắt bổ 2 nửa ghép dạng đuôi cá, được
tiện tinh trong và ngoài có độ chính xác cao.
VN 1,200,000
Khuôn đúc mẫu bê tông trụ D150 x 300,thép VN 500,000
Khuôn đúc mẫu bê tông 150x300, bằng nhựa TQ 550,000
Khuôn đúc mẫu bê tông 150x150, bằng nhựa TQ 420,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2. Báo giá các loại khuôn đúc mẫu vữa, xi măng, gạch xây:

Tên sản phẩm Xuất xứ

Đơn giá

(VNĐ)

Khuôn 40x40x160 kép 3,  bằng thép VN 440,000
Khuôn 50x50x50 kép 3 VN 420,000
Khuôn vữa 70,7 kép 3, bằng nhựa TQ 140,000
Khuôn vữa 70,7 kép 3, bằng thép  VN 440,000
Khuôn vữa 70,7 kép 3, bằng Gang TQ 480,000
Khuôn 40x40x160 kép 3, bằng gang TQ 480,000
Khuôn Le Chatelier TQ 120,000
Khuôn xi măng 20x20x20 kép 6 VN 440,000

 

|| Nguyễn Thanh Tùng / Trưởng Phòng Kinh Doanh

|| Mobile: 0983.838.165 - 0965.230.666 - 098.408.7131

|| Email: thanhtung@t-tech.vn