Dụng cụ đo góc nghỉ của cát

Thương hiệu :

Liên hệ

I.                   Khái niệm

          Góc dốc tự nhiên là góc mà tại đó mái dốc của đất cát không có gì            chống đỡ được sự cân bằng hoặc góc tạo thành khi đổ cát một cách tự do.

II.               Dụng cụ cần thiết.

 

1.                 Đĩa tròn có đường kính 10cm dùng cho đất có cỡ hạt < 2mm.

2.                 Đĩa tròn có đường kính 20cm dùng cho đất có cỡ hạt < 5mm.

III.            Các bước tiến hành

 

1.                             Xác định góc dốc tự nhiên của đất cát ở trạng thái  khô gió.

1.2. Lấy 1 đến 2 kg đất cát có tính chất đại diện, sấy thất khô. Chọn loại đĩa tròn có đường kính thích hợp, đặt đặt đĩa tròn ở đáy chậu nước

2.                             Đặt nhiệt độ theo tiêu chuẩn cần thiết đối với mẫu thí nghiệm nhờ núm đặt nhiệt độ trên mặt máy (núm xoay). Nhiệt độ cao nhất có thể đạt được là 3000C.

3.                             Chọn chế độ gia nhiệt nhanh (nhanh đạt được nhiệt độ đặt trước) hay chậm nhờ công tắc gia nhiệt (gia nhiệt 100% hay 50%).

4.                             Để đảm bảo cho nhiệt độ trong tủ được đồng đều, thông thường ta bật công tắc để quạt gió hoạt động.