Cung Lực

Thương hiệu : Trung Quốc

Liên hệ

Xuất xứ: Trung Quốc

        Cung lực 1KN - Dial 0,01mm

        Cung lực 1,2 KN - Dial 0,01mm

        Cung lực 3KN - Dial 0.01mm

        Cung lực 5KN - Dial 0.01mm

        Cung lực 10KN - Dial 0,01mm

        Cung lực 20KN - Dial 0,01mm

        Cung lực 30KN - Dial 0,01mm

        Cung lực 50KN - Dial 0,01mm 

Mọi thông tin xin liên hệ với : 

|| Nguyễn Thanh Tùng / Trưởng Phòng Kinh Doanh

|| Mobile: 0983.838.165 - 0965.230.666 - 098.408.7131

|| Email: thanhtung@t-tech.vn