All

Thùng ổn nhiệt Thùng ổn nhiệt
Thang độ cứng Mohs Thang độ cứng Mohs
Khuôn mẫu chuẩn, hình số 8 bằng đồng Khuôn mẫu chuẩn, hình số 8 bằng đồng
Máy nén xi măng 300KN - Luda Máy nén xi măng 300KN - Luda
Bộ trương nở đất Bộ trương nở đất
Máy nén uốn xi măng 100KN Máy nén uốn xi măng 100KN
Thiết bị đo độ giãn nở của xi măng Thiết bị đo độ giãn nở của xi măng
Kích đùn mẫu vạn năng 4 Kích đùn mẫu vạn năng 4
Tủ sấy Tủ sấy
Liên hệ
Thiết bị TN hoá mềm nhựa Thiết bị TN hoá mềm nhựa
Máy nén CBR/Marshall 50KN Máy nén CBR/Marshall 50KN
Máy khoan lấy mẫu bê tông Máy khoan lấy mẫu bê tông