All

Máy nén xi măng điện tử Máy nén xi măng điện tử
MÁY NÉN BÊ TÔNG TYA-2000 MÁY NÉN BÊ TÔNG TYA-2000
Máy nén xi măng TYA-300 Máy nén xi măng TYA-300
Máy nén xi măng TBTCTM-300B Máy nén xi măng TBTCTM-300B
Máy nén xi măng TYA-300B Máy nén xi măng TYA-300B
Máy nén xi măng TYA-300B Máy nén xi măng TYA-300B
Thiết bị kim lún nhựa Thiết bị kim lún nhựa
Máy ép ống cống 3 cạnh Máy ép ống cống 3 cạnh
khuôn đúc mẫu bê tông 150mm kép 3 khuôn đúc mẫu bê tông 150mm kép 3
Máy siêu âm bê tông Máy siêu âm bê tông
Dụng cụ đo góc nghỉ của cát Dụng cụ đo góc nghỉ của cát
Bộ Thí nghiệm Bentonite Bộ Thí nghiệm Bentonite