Thiết bị thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định xây dựng, giao thông

Bộ Thí nghiệm Bentonite Bộ Thí nghiệm Bentonite
Dụng cụ đo góc nghỉ của cát Dụng cụ đo góc nghỉ của cát
khuôn đúc mẫu bê tông 150mm kép 3 khuôn đúc mẫu bê tông 150mm kép 3
Máy siêu âm bê tông Máy siêu âm bê tông
Thang độ cứng Mohs Thang độ cứng Mohs
Thiết bị kim lún nhựa Thiết bị kim lún nhựa
Thùng ổn nhiệt Thùng ổn nhiệt
Bộ Thí nghiệm Bentonite Bộ Thí nghiệm Bentonite
Dụng cụ đo góc nghỉ của cát Dụng cụ đo góc nghỉ của cát
khuôn đúc mẫu bê tông 150mm kép 3 khuôn đúc mẫu bê tông 150mm kép 3
Máy siêu âm bê tông Máy siêu âm bê tông
Thang độ cứng Mohs Thang độ cứng Mohs
Thiết bị kim lún nhựa Thiết bị kim lún nhựa
Thùng ổn nhiệt Thùng ổn nhiệt
Bộ Thí nghiệm Bentonite Bộ Thí nghiệm Bentonite
Máy kéo nén vạn năng 1000KN Máy kéo nén vạn năng 1000KN
Máy kéo nén vạn năng XiYi Máy kéo nén vạn năng XiYi
MÁY NÉN BÊ TÔNG TYA-2000 MÁY NÉN BÊ TÔNG TYA-2000
Máy nén kéo vạn năng Máy nén kéo vạn năng
Máy nén xi măng điện tử Máy nén xi măng điện tử